Rezbárske semináre a školenia

Okrem samotnej rezbárskej tvorby, ktorá prebieha v našom ateliéri, sa venujeme aj rezbárskym seminárom a školeniam. Tieto prebiehajú individuálne v našom rezbárskom zázemí, alebo mimo neho. Aby sme sa pri spoločnej práci mohli stretnúť a prežiť krásne chvíle tvorivej radosti, stačí dostatočný počet záujemcov o vyrezávanie a chuť do práce.

Miestom konania semináru môže byť napr. školská trieda, stolárska dielňa, prípadne priestrannejšia záhrada, do ktorej je možné umiestniť pracovné stoly. Na všetkých spomenutých miestach sa dajú vytvoriť improvizované podmienky pre tvorbu krásnych rezbárskych prác.

Drevo i pracovné náradie vieme zabezpečiť pre skupinku približne 12 ľudí. Pre začiatočníkov máme pripravené jednoduchšie motívy, pri ktorých si môžu osvojiť základy bezpečnosti a správnej techniky práce s dlátom. K týmto motívom patria napríklad vyrezávané lyžice, prípadne hríbiky. Samozrejme, popri práci sa učíme poznávať zákonitosti dreva a jeho rastovej štruktúry. Aj vďaka tomu ho možno ľahšie opracovať a povrchovo upraviť.

Pre pokročilejších rezbárov máme pripravené zložitejšie motívy, ku ktorým patria hlbšie reliéfy či sošky. Každý rezbár si môže priniesť svoje dláta. V rámci školenia sa účastníci dozvedia, ako si ich môžu kvalitne brúsiť i udržiavať. Pracujeme prevažne s lipovým drevom, takže pri troške trpezlivosti a skromnosti sa práca darí „jedna radosť“.

Podujatia

  • Rezbársky deň v Záhrade mieru – KARVINÁ, 6. júl 2019Rezbársky deň v Záhrade mieru – KARVINÁ, 6. júl 2019
    V nasledujúcej obrazovej reportáži Vám prinášame fotky z rezbárskeho dňa, ktorý sa konal dňa 6. júla 2019 v Záhrade mieru v Karvinej. Zúčastnilo sa ho približne 14 nadšených remeselníkov, mužov, žien i detí. Každý pracoval podľa svojho návrhu, a tak vzniklo niekoľko jedinečných rezbárskych prác. ...