Podmienky spolupráce

Spôsob objednávania drevorezieb

ateliér rezbára - Tomáš Lajmon

Objednávky môžete posielať e-mailom, alebo telefonicky. V popise prosíme opísať drevorezbu, o ktorú máte záujem (uviesť jej názov tak, ako je uvedený na našej stránke). Ak máte záujem o drevorezbu podľa Vašich predstáv, je najlepšie kontaktovať nás hneď telefonicky. Samozrejme, pre zadanie objednávky môžete využiť aj osobnú návštevu. Následne Vám vytvoríme cenovú ponuku a dohodneme sa na prípadnej spolupráci a dobe dodaní drevorezby.

Podmienky dodania drevorezieb

Naše drevorezby posielame bezpečne zabalené poštou, prípadne kuriérom. Väčšie práce vieme po vzájomnej dohode s objednávateľom dodať osobne. V takom prípade zabezpečujeme aj montáž. Samozrejme, drevorezbu si môže zákazník prevziať aj osobne priamo v našom ateliéri.

Doba dodania drevorezieb

Vďaka tomu, že naša tvorba je zákazková, nevytvárame zásoby drevorezieb na sklad. Každú drevorezbu je preto potrebné dopredu objednať e-mailom, ktorý je uvedený v kontaktoch našej stránky, alebo telefonicky. Doba dodania je vecou dohody a záleží od množstva vopred prijatých objednávok.

Platobné podmienky

Za objednané drevorezby preberáme zálohovú platbu. Jej výška tvorí 50% z dohodnutej konečnej ceny diela. Platby preberáme v hotovosti, alebo cez bankový účet. K úplnému doplateniu diela dochádza pri jeho odovzdaní, prípadne nainštalovaní.

Garancia kvality

K našej práci sa snažíme pristupovať zodpovedne a urobiť čo najviac preto, aby bol zákazník spokojný. A to tak s konečnou podobou drevorezby, ako aj celkovým prístupom. Máme veľkú radosť, že sa nám v tom zatiaľ darí. Dôveru zákazníkov si veľmi vážime a snažíme sa nesklamať ju. Ak si vyberiete nejakú drevorezbu, ktorej predlohu ste našli na našej stránke, je potrebné zobrať do úvahy, že oproti predlohovej fotografii sa môže Vám doručená drevorezba mierne odlišovať. Je to spôsobené tým, že každý kus dreva je iný a každé dielo je originálom ľudských rúk. Pri práci nepoužívame kopírovacie zariadenia. Veríme však, že práve v tom spočíva kus krásy a jedinečnosti, ktorá je na umení najcennejšou hodnotou.

Reklamácie

Ak by sa stalo, že k poškodeniu drevorezby dôjde našim zavinením, nesieme za to zodpovednosť a chybu sa vynasnažíme odstrániť. Nepreberáme však zodpovednosť za problémy, ktoré vzniknú nedbanlivým zaobchádzaním s drevorezbou, alebo jej nevhodným umiestnením. Naše drevorezby sú určené pre interiér, a preto ich nedoporučujeme umiestňovať do exteriéru.

Tešíme sa na spoluprácu…