Vyrezávaná Posledná večera

Tento vyrezávaný obraz Poslednej večere je kompozične inšpirovaný maľbou majstra Leonarda. Má rozmer 240x105x8cm. Podľa potreby je možné vyrezať ho aj v inom rozmere. Posledné večere najčasťejšie vyrezávame o rozmere 100x50x5cm. Jeden z prvých obrazov tohto typu si tiež môžete pozrieť a to hneď pod hlavný obrazom.

Posledná večera vyrezávaná - drevorezba

Posledná večera vyrezávaná - drevorezba