Vyrezávaný obraz – Ježiš v náručí (typ č. 1)

Aj pre vyrezanie tohto obrazu sme si zvolili dobre vysušené lipové drevo o hrúbke 4,5cm a výške 55cm. Drevorezba vyjadruje chvíľku rodinného pokoja, kedy rodičia prežívajú harmóniu, hľadiac s láskou na svoje dieťa. Pôvodná myšlienka mala za cieľ zachytiť Jozefa s Máriou, ako sa skláňajú nad malým Ježiškom. Mária vyžaruje teplo materinskej lásky a Ježiško k nej naťahuje ruku, akoby ju chcel pohladiť. Jozef nad nimi bdie a ochraňuje ich. Drevorezba bola po vyrezaní namorená, zľahka prebrúsená a napokon nalakovaná transparentným lakom. Tento vyrezávaný obraz je možné umiestniť aj do modernejších interiérov. Drevorezbu je možné ponechať aj v prírodnom prevedení bez namorenia a tiež je možné upraviť jej rozmery podľa Vášho zadania.

Drevorezba - sv. rodina

Vyrezávaný obraz - sv. rodina