Vyrezávaný obraz – drevorezba sv. rodiny (typ č. 3)

Táto drevorezba je vyrezaná z lipového dreva a vyjadruje symbol rodiny. Na rozdiel od podobných drevorezieb tohto druhu sme upustili od zobrazenia svätožiary. Tým sa táto drevorezba stala aj všeobecnejším symbolom rodiny ako takej. Taktiež sme upustili od podkladu, ktorý by ohraničoval zaujímavý tvar obvodovej línie rezby. Tým sa viac hodí aj do modernejších interiérov. Pre povrchovú úpravu sme zvolili transparentnú olejovú lazúru bez namorenia. Svetlý a plastický reliéf povrchu tak ešte viac vystúpil do popredia. Na fotografiách vidíte drevorezbu pred povrchovou úpravou a po nej. Jedná sa o autorský návrh nášho ateliéru.

Drevorezba - sv. rodina vyrezaný obrazDrevorezba - sv. rodina vyrezaný obraz