Drevorezba – vyrezávaný erb pre súkromnú osobu č. 2

Pozeráte sa na erb, ktorý bol v našom ateliéri ručne vyrezaný pre súkromnú osobu. Vyrezali sme ho z lipového dreva technikou hlbokého reliéfu. Je vysoký 70cm a hrubý až 8cm. Povrch erbu sme jemne namorili a upravili olejom.

Vyrezávaný erb - rezbár

Vyrezávaný erb - rezbár