Drevorezba – vyrezávaný erb pre súkromnú osobu č. 1

Táto drevorezba erbu bola ručne vyrezaná v našom ateliéri pre súkromnú osobu z lipového dreva technikou hlbokého reliéfu. Erb svojou symbolikou vystihuje najmä záujmy svojho majiteľa i jeho rodiny. Zahŕňa i významnú rodinnú nehnuteľnosť a znaky obcí, odkiaľ majiteľ pochádza a kde býva. Erb je vysoký 80cm a hrubý 9cm. Niektoré časti reliéfu sme zvýraznili jemným morením, aby sme ich viac zvýraznili. Vrchný rad fotografií zachytáva erb po dokončení všetkých detailov i povrchovej úprave. V prípade záujmu Vám vieme navrhnúť vlastný rodinný erb.

 Vyrezávaný erb

 Vyrezávaný erb

 Vyrezávaný erb

 Vyrezávaný erb