Vyrezávané interiéry – Vinárska izba

Ponúkame Vám pohľad do interiéru vinárne, alebo tiež rytierskej izby, ktorú sme zdobili našimi vyrezávanými obrazmi. Jedná sa o sériu troch drevorezieb, vyrezaných zo suchého a lepeného lipového dreva. Zobrazujú rytierov v dynamickej kompozícii. Na jednom z obrazov sa nachádza sv. Michal, na druhom sv. Juraj a napokon výjav rytierskeho súboja. Obrazy sú zdobené ornamentom na spodnej časti, a tiež listami vyniča na tmavšie namorených plochách. Jedná sa o autorské návrhy nášho ateliéru. Navjväčší z obrazov meral 150cm. Všetky boli vyrezané technikou hlbokého reliéfu.

drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár
drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár
drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár