Vyrezávaná krížová cesta pre farnosť v Palúdzke

Túto krížovú cestu sme vyrezali z lipového dreva pre kostol v Palúdzke. Šírka obrazov je 50cm, hrúbka 6,5-7cm. Obrazy tejto krížovej cesty sú osadené na podstavci zo Spišského travertínu. Tento ušľachtilý kameň je miestami štiepaný a celoplošne leštený. Jeho „pieskový“ odtieň s „mramorovou“ štruktúrou sa dopĺňa s farbou lipového dreva. Svetlý odtieň povrchovej úpravy drevorezieb sa vo výsledku najviac približuje prirodzenej farbe surového lipového dreva a svojou svetlosťou zvýrazňuje plastickosť reliéfu vďaka väčšiemu kontrastu svetlých i tmavších odtieňov. Drevo jednotlivých obrazov bolo zlepené do blokov tak, aby si zachovalo svoju tvarovú stálosť a nepraskalo. Farnosti ďakujeme za dôveru a spoluprácu.

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar

vyrezávaná krížová cesta, Palúcka, rezbar