Vyrezávané interiéry – Vinárska izba

Ponúkame Vám pohľad do interiéru vinárne, alebo tiež rytierskej izby, ktorú sme zdobili našimi vyrezávanými obrazmi. Jedná sa o sériu troch drevorezieb, vyrezaných zo suchého a lepeného lipového dreva. Zobrazujú rytierov v dynamickej kompozícii. Na jednom z obrazov sa nachádza sv. Michal, na druhom sv. Juraj a napokon výjav rytierskeho súboja. Obrazy sú zdobené ornamentom na spodnej časti, a tiež listami vyniča na tmavšie namorených plochách. Jedná sa o autorské návrhy nášho ateliéru. Navjväčší z obrazov meral 150cm. Všetky boli vyrezané technikou hlbokého reliéfu.

drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár
drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár
drevorezby obrazov, rezbár

drevorezby obrazov, rezbár