Vyrezávané interiéry – Veľvyslanectvo SR pre Libanon (Bejrút)

Ponúkame Vám pohľad na sériu obrazov, ktoré sú umiestnené v budove Veľvyslanectva SR v Libanone (meste Bejrút). Spoločne tvoria reprezentatívny prierez Slovenskom a tamojším návštevníkom približujú krásu našej krajiny. Každý obraz má rozmer 140x60cm. Sú vyrezané z lipového dreva technikou hlbokého reliéfu podľa autorských návrhov nášho ateliéru. Prvý obraz znázorňuje regióny Bratislavy a Záhoria s tamojšími najvýznamnejšími pamiatkami (hrad Devín, Bratislavský hrad, Modrý kostolík, bazilika sedembolestnej panny Márie, Rotunda sv. Juraja). Príbeh tohto obrazu dotvára dievčina v slovenskom kroji so psom – Slovenským čuvačom. Druhý obraz znázorňuje regióny Liptova a Spiša. Na ňom je zobrazený Spišský hrad, Spišská Kapitula, bazilika sv. Jakuba z Levoče a kostol Najsvätejšej trojice z Kežmarku.

Vrezávaný obraz Slovenska

Libanon-vyrezávané obrazyLibanon-vyrezávané obrazy