Hudobná tvorba

ručne vyrezávané drevorezby od rezbáraOkrem rezbárstvu sa venujeme aj hudobnej tvorbe. V tejto časti našich stránok si môžete vypočuť niekoľko piesní z vydaných albumov Zem bielych lúk a Svetlom nájdený. Piesne vychádzajú z životných skúseností ich autora i rezbára Tomáša Lajmona a snažia sa poslucháčovi priblížiť hĺbku i krásu úžasných momentov života. Osobitná vďaka za hudobnú spoluprácu na albumoch patrí Máriovi Kubasovi a Miroslavovi Štefanovi. Obaja do svojej tvorby vložili srdce, cit a dlhoročné hudobné skúsenosti, ktorými pomohli svojim dielom obohatiť jednotlivé piesne. Prajeme Vám príjemné počúvanie.